Aj takto vznikajú "objektívne" články...

Autor: Mario Schwab | 26.10.2014 o 21:59 | Karma článku: 8,10 | Prečítané:  428x

Všetci sme dnes zahltení množstvom informácií z rôznych zdrojov, a nie vždy a nie každý si tie informácie je ochotný či schopný overiť. Často stačí nadpis a niečo „veľké“ je na svete. Poznáme to všetci, ale stále nás to prekvapí znova a znova - teda aspoň mňa :-) O jeden taký aktuálny príklad by som sa s vami (ne)rád podelil.

V pondelok ráno poslala pani redaktorka Hilbertová nášmu starostovi m.č.Vajnory nasledovný email:

Od: Hilbertová, Martina < Dátum: 20. októbra 2014 8:21:46 GMT+0200
Pre:: Mrva Ján, Ing. <
Predmet: otazky SME

Pekný den, 

kedze píseme clánok o hospodárení mestských castí, mohla by som aj vás poprosit o stanovisko?

Ak by to bolo mozné, odpovede by som potrebovala dnes do 16:00 (máme skrátené uzávierky).

1) Vajnory sú podľa analýzy INEKO  druhou najzadlženejšou mestskou časťou Bratislavy (po Devíne, ktorý je v nútenej správe). Boli podľa vás všetky investície v tomto období tak nutné, aby MČ dosiahla zadlženosť 34,1 percenta?

2) Najväčšími investíciami, na ktoré sa bral úver, bola stavba novej škôlky a KZ Baničova. Obe stavia firma Bau3Mex, ktorá je blízka bývalému pokladníkovi SDKÚ Igorovi Kucejovi, teda strany, ktorá vás nominovala. Kým pri škôlke zvíťazili s cenou, pri KZ Baničova bolo pre MČ dôležité, že budovu dokončí o 17 pracovných dní skôr ako uhádzač s lacnejšou ponukou. 

Môžete vylúčiť, že ste kritériá upravovali tak, aby vyhrala firma blízka expokladníkovi SDKÚ? Prečo je pre vás skorší termín dostavby dôležitejší ako ušetrenie necelých 21700 eur?

3) Bola výstavba nového kultúrneho zariadenia pre Vajnory viac potrebná ako dokončenie kanalizácie, či budovanie chodníkov a betónovanie ulíc (Nad Válkom, Pod Válkom)?

4) V prípade škôlky síce vyhrala najnižšia ponuka, škôlka však nemá funkčnú kuchyňu a jedlo do nej treba dovážať, prečo?

Dakujem, s pozdravom, Martina Hilbertová

Poviete si obvyklá forma, novinár sa pýta , starosta odpovedá... áno, vyzerá to tak možno na prvý pohľad, hoci už otázky samotné sú trošku „účelové“, ale veď kto nemá čo skrývať, odpovie . Stalo sa, popoludní tesne po 16tej odišli odpovede v nasledovnom znení:

From: Schwab Mário, Ing.
Sent: Monday, October 20, 2014 4:12 PM
To: 'Martina.Hilbertova@sme.sk'
Cc: 'Mrva Ján, Ing.; sekretariat
Subject: FW: otazky SME

Importance: High

Dobrý deň pani Hilbertová,

V mene pána starostu Vám posielam odpovede na Vaše otázky, ak to budete opravovať či skracovať, poprosíme zaslať na autorizáciu, pretože  fakty tam uvedené spolu úzko súvisia. S úctou Ing.Mário Schwab

1)Vajnory sú podľa analýzy INEKO  druhou najzadlženejšou mestskou časťou Bratislavy (po Devíne, ktorý je v nútenej správe). Boli podľa vás všetky investície v tomto období tak nutné, aby MČ dosiahla zadlženosť 34,1 percenta?

Zadlženosť mestskej časti sa vyvíja veľmi pozitívnym smerom od roku 2009, kedy si Vajnory brali svoj prvý úver na kompletnú rekonštrukciu a prístavbu hygienicky nevyhovujúcej škôlky s počtom cca detí 70, ktorá fungovala na rôzne výnimky.  Škôlka bola a je nevyhnutnou pre chod Vajnôr, jej kapacita bola plánovaná až na dvojnásobok - pôvodne 150 detí, ale zmenou štátnej  legislatívy (zvýšenie m2 na žiačika v čase výstavby) sa znížila na 119 detí. V tom čase bola zadĺženosť mestskej časti tesne pod 60%, ako dovoľoval zákon. Postupným a pravidelným splácaním a dobrým hospodárením sa časť úveru splatila v roku 2013 a poslanci rozhodli vziať si ďalší úver na rekonštrukciu energeticky veľmi zlého a funkčnosťou nedostatočného kultúrneho zariadenia pre potreby Vajnôr, pre pokračovanie  v rozvíjaní tradícií a podpore množstva našich spolkov. Kultúrne zariadenie je financované z väčšej časti  z vlastných zdrojov mestskej časti. Aktuálne zadlženie z pôvodných takmer 60% je už na úrovni 33,09% a celýúver bude splatený do konca roka 2019. (Dovolím si ešte  podotknúť, že podľa analýzy INEKO má Devín celkovú zadlženosť 1238,4 % a Vajnory 34,1%, čo je neporovnateľné percento. Hlavné mesto Bratislava má zadlženosť 56,6%.)

2)Najväčšími investíciami, na ktoré sa bral úver, bola stavba novej škôlky a KZ Baničova. Obe stavia firma Bau3Mex, ktorá je blízka bývalému pokladníkovi SDKÚ Igorovi Kucejovi, teda strany, ktorá vás nominovala. Kým pri škôlke zvíťazili s cenou, pri KZ Baničova bolo pre MČ dôležité, že budovu dokončí o 17 pracovných dní skôr ako uhádzač s lacnejšou ponukou. Môžete vylúčiť, že ste kritériá upravovali tak, aby vyhrala firma blízka expokladníkovi SDKÚ? Prečo je pre vás skorší termín dostavby dôležitejší ako ušetrenie necelých 21700 eur?

Nie som členom žiadnej politickej strany, ani vo voľbách za žiadnu nekandidujem, vyzbieral som si petíciou podpisy občanov a kandidujem akonezávislý. V našej mestskej časti bolo za 8 rokov môjho starostovania množstvo menších i väčších súťaží v súlade s zákonom o verejnom obstarávaní a príslušnou smernicou. Projekty, celkovo za stovky miliónov sk, a žiadne kritériá v žiadnej súťaži neboli upravované či pripravované pre niekoho... V minulom roku to koniec koncov veľmi dôkladne skontrolovalo aj NKÚ. A pre doplnenie cena na škôlku v roku 2009 – rozdiel medzi prvým a druhým uchádzačom bol 217 tis eur a medzi prvým a tretím až 364 tisíc eur. V rámci tendra na rekonštrukciu a prístavbu kultúrneho zariadenia Baničova predložili svoje ponuky tri spoločnosti. Pri vyhodnotení ich ponúk sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť  Bau3Mex, a.s. s ponukou za 834.633 eur a lehotou výstavby 172 pracovných dní, druhým kandidátom v poradí bola spoločnosť Otyk Invest s.r.o., ktorá ponúkla rekonštrukciu za 812.936 eur  s dodacou lehotou 189 pracovných dní, a tretia skončila spoločnosť  Eiffage Construction, s.r.o. – s cenou 1.088.746,03 eur a lehotou výstavby  288 pracovných dní

Lehota výstavby nemôže súvisieť s komunálnymi voľbami. Ide o 172 pracovných dní, pričom stavebník prevzal stavenisko 8. mája, zmluvne garantovaný termín výstavby preto pripadá napolovicu januára 2015. Dodal by som, že pri vyhodnocovaní ponúk sme sa riadili jasnými kritériami. Kritériom hodnotenia bola najnižšia cena, ktorá mala váhu 70 bodov a najrýchlejšia výstavba, ktorá mala váhu 30 bodov.  Ponuky, ktoré predložili najvýhodnejší variant, dostali maximálny počet bodov. Ďalšie ponuky získali počet bodov, stanovený podielom najvýhodnejšej ponuky a príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. 

Rozdiel medzi úspešnou ponukou a druhou ponukou v poradí bol na základe týchto prepočtov štyri body. Všetko však bolo transparentné, o čom svedčí aj to, že vyhodnotenie ponúk nikto, ani druhý uchádzač v poradí nenapadol. Poukazujem aj na to, že tender si skontrolovala aj banka, ktorá poskytla mestskej časti úver a tiež spoločnosť, od ktorej získali Vajnory nenávratný príspevok na obnoviteľné zdroje energie na predmetnú stavbu.

3)Bola výstavba nového kultúrneho zariadenia pre Vajnory viac potrebná ako dokončenie kanalizácie, či budovanie chodníkov a betónovanie ulíc (Nad Válkom, Pod Válkom)?

Určite áno, nedá sa to porovnať. Veď dopyt po kultúrnom dome bol obrovský a je pre všetkých, viac ako 5000 obyvateľov,  nevyhnutný. Vo Vajnoroch máme bohatú spolkovú činnosť - divadlo, tri folklórne skupiny, seniorklub, jednotu dôchodcov, dychovku, urbárnikov, klub mladych Vajnorákov, skautov, červený kríž,  atď. a na toto všetko už staré hliníkovo-sklenené kultúrne zariadenie bolo energeticky nevyhovujúce a funkčne nedostatočné.

Výstavba nového kultúrneho zariadenia je pre MČ určite viac potrebná, najmä preto, že toto zariadenie bude slúžiť všetkým obyvateľom MČ, nielen úzkej skupine ľudí.

Čo sa týka výstavby kanalizácie, je už dokončená a skolaudovaná, takže rekonštrukcia KZ vôbec neukrojila z investície do výstavby kanalizácie.

Mestská časť systematicky opravuje chodníky v dedine a aj tento rok to bolo za 116 tis Eur, ale nebuduje nové ulice. Vami spomínané ulice, kde je dokopy 15 domov, rokovali o spolupráci s mestskou časťou v r. 2010  a aj by sa dohoda ohľadom použitia asfaltovej  drte od firmy, čo opravovala diaľnicu naplnila, nebyť toho, že si oni za  svoj vklad do tohto dali na ulicu Nad Válkom naviesť makadam. Vo všeobecnosti ale mestská časť  pomáha rozvojovým lokalitám vypracovaním projektov komunikácii a uloženia IS a aj vybavením povolení i spoluprácou so správcami sietí, alesama nebuduje tie komunikácie. Tak si postavili siete a komunikácie 3 občianske združenia z rozvojovej lokality Šinkovské. Štvrtému občianskemu združeniu pomáhame presne tak ako som napisal - vybavovaním výstavby kanalizácie BVSkou. 

Výstavba komunikácií Nad Válkom a Pod Válkom – tu rovnako platí  idea, aká bola aj pri výstavbe inžinierskych sietí v lokalite Šinkovské, teda založením občianskych združení, kde sa vlastníci priľahlých nehnuteľností budú finančne spolupodieľať na výstavbe sietí vrátane komunikácií.

Predpoklad doriešenia infraštruktúry bol, že mestská časť zabezpečí projektovú dokumentáciu, ktorá bola aj obstaraná a zabezpečí vybavenie potrebných povolení na inžinierske siete a komunikácie. Výstavba sietí bola zrealizovaná iba čiastočne a komunikácia nebola doriešená z dôvodu majetkoprávneho. Majetkoprávnym doriešením sa zaoberalo aj občianske združenie Pod Válkom.

4) V prípade škôlky síce vyhrala najnižšia ponuka, škôlka však nemá funkčnú kuchyňu a jedlo do nej treba dovážať, prečo?

Je za tým jednoznačne ekonomika prevádzky a zdravá logika fungovania jedálne. Mestská časť ešte v lete 2007 vykonala kompletnú rekonštrukciu jedálne na Základnej škole K. Brúderovej a tým okrem zlepšenia pracovných a hygienických podmienok aj zvýšila jej kapacitu. Už pri projektovaní škôlky bolo jasné, že sa v škôlke nebude budovať ďalšia kuchyňa (tak, ako tam nebola ani  predtým), lebo je to  finančne náročná a nerozumná investícia a drahá je aj jej prevádzka, ale vybuduje sa iba prípravovňa na raňajky, desiate a olovranty pre škôlkárov spolu s jedálničkou a obedy sa budú dovážať z neďalekej školskej kuchyne, ktorá má na to vytvorené a pripravené kapacity. Prevádzka ďalšej kuchyne je ekonomicky vysoko náročná aj s ohľadom na neustále zvyšovanie financií aj pre nepedagogických  pracovníkov školstva, ale aj s ohľadom energetickej náročnosti. Dovoz stravy zabezpečuje mestská časť vlastným vozidlom a pracovníkmi, popri rozvoze stravy pre seniorov.

 

A očakáva sa že je všetko vysvetlené, možno nie pochopené, ale v rámci objektivity informovania budú ako otázky tak i odpovede zverejnené. Najprv sa ozvala pani redaktorka o 16:14, že je to dlhé a bude to treba skrátiť, chápem že nie vždy sa dá všetko napísať, hoc na niektoré „dobre“ položené otázky sa nedá krátko odpovedať J  a tak sme požiadali o autorizáciu, aby vyšlo to podstatné. A (ne)uveríte čo prišlo :

Dňa 20.10.2014, o 17:58, Hilbertová, Martina <Martina.Hilbertova@sme.sk> napísal:

pekný vecer, 

posielam výroky na autorizáciu do novinovej verzie.

(na web sa zmestí viac, to poslem do stredy)

dakujem

....Starosta je presvedčený, že investície boli nutné. „Zadlženosť mestskej časti sa vyvíja veľmi pozitívnym smerom od roku 2009, kedy si Vajnory brali svoj prvý úver na kompletnú rekonštrukciu a prístavbu hygienicky nevyhovujúcej škôlky,“ hovorí. „V tom čase bola zadĺženosť tesne pod 60 percent,“ dodáva. Ďalší úver vtedy podľa neho poslanci odobrili, keďže ten na škôlku sa darilo splácať. .....

.....Oba projekty stavia firma Bau3Mex .... „Žiadne kritériá v žiadnej súťaži neboli upravované či pripravované pre niekoho,“ namieta Mrva. Úver chcú splatiť do roku 2019.  

Zo všetkých poskytnutých informácii boli vybraté dva akože citáty...

Takže nám neostávalo nič iné iba napísať pani redaktorke:

Pozdravujem, ale to je velmi redukovane a vyznieva to velmi tendencne... Ak sa neda dat riadne stanovisko, poprosim dat to cele iba na webe... Poprosim nech su stanoviska objektivne, a teda nesuhlasime s takouto redukciou odpovedi na Vase otazky. MS

A jej odpoveď:

ano, bohuzial, len tolko sa zmesti do novin.

Kedze ide o jedno z poslednych vydani bratislavskej prilohy SME pred volbami, stale nam do novin pribuda predvolebna inzercia, takze mi povodny rozsah clanku dost obmedzili. Aj mne sa dost tazko vtesnava taká téma do pár viet, ale nedá sa inak....

V internetovej verzii na bratislava.sme.sk vsakpouzijeme vsetky styri odpovede..

dakujem za pochopenie

Hilbertova

Ešte sme si vymenili niekoľko emailov, kde nám písala ako to nejde, my sme sa dožadovali objektivity a spravodlivosti, novinárskej etiky, overovania si faktov pred ich uverejnením a v konečnom dôsledku zaslania finálnej podoby článku, keďže sme mali len 4 otázky z rána a dve citácie vytrhnuté z našich odpovedí. Na to prišla (už ďaleko po uzávierke, ktorá mala byť skrátená ako bolo uvedené v rannom emaili) táto finálna správa:

From: Hilbertová, Martina [mailto:Martina.Hilbertova@sme.sk]
Sent: Monday, October 20, 2014 23:12
To: Mrva Ján, Ing.
Subject: RE: otazky SME - navrh odpovedi - Vajnory - uverejnenie pravdivych odpovedi

Pekný vecer, 

respondentom nikdy nedávame autorizovat celé clánky, iba vyjadrenia, ktoré nám poskytli a ktoré plánujeme pouzit...

Takže sme článok pred jeho publikovaním ani  nevideli. A pani redaktorkou spomínaná webová verzia, kde mali byť (a už naozaj neviem z akých priestorových dôvodov by tam nevošlo viac riadkov :-) ) všetky 4 otázky, ako sama uviedla v emaili, nám tiež nebola poslaná, ale „už“ v piatok 24.10.2014 ráno na webe bol zavesený článok, kde nielen že nie sú všetky 4 otázky a odpovede, ale celý je účelovo napísaný, bez overenia faktov, s podsúvaním čitateľovi svojich vlastných novinárskych teórií a názorov, sami si to môžete prečítať tu: http://bratislava.sme.sk/c/7455885/vajnory-su-vynovene-a-zadlzene.html

Nevadí, že veľmi podobné otázky kládol akoby náhodou manžel pani redaktorky na fcbuku už pár dní predtým (tu : https://www.facebook.com/groups/319153614867052/permalink/622986347817109/ ), ten bol aspoň schopný, čo vysoko oceňujem, po odpovediach svoje názory poopraviť a dokonca sa ospravedlniť !

No a len tak zhodou náhod a okolností p. bývalá starostka  článok , ktorý si vo Vajnoroch nikto nevšimol uverejní v predvolebnej kampani na uzavretú Fcbukovú skupinu Vajnoráci :-(  Takto si organizovať negatívnu predvolebnú náladu s úplne tendenčným a skresleným článkom, ako so uviedol vyššie. (Ne)skutočné manipulovanie... a preto som sa aj rozhodol napísať  tento blog a kto ho dočítal až sem ( :-) ďakujem) nech si sám urobí obraz o zámere  tohto článku aj pani bývalej starostky s jej "volebným" tímom.

Teraz mi nejde o to či je možné sa verejných činiteľov pýtať na „čokoľvek“, ale či spôsob, akým sa manipuluje s položenými otázkami a ako sa následne spracujú  a použijú objektívne informácie a fakty, len preto že už prebieha predvolebný boj,  dáva šancu slušným ľuďom a takí sú aj medzi starostami vykonávať dobre a poctivo svoju prácu a mať stále energiu to ťahať dopredu.

A vlastne by sa tento blog mohol volať aj :“...Ako demotivovať poctivých správcov vecí verejných v pokračovaní ich práce

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Súdy v Trenčíne odmietajú riešiť Galkovu kauzu odpočúvania

Obžaloba na bývalého šéfa Vojenského obranného spravodajstva Pavla Brychtu leží na súde od februára 2016. Najvyšší súd mu teraz prikázal konať.

KOMENTÁRE

Česi mieria do čiernej diery Európy. Všetko pre korunu

Je možné, že šanca ľahkého vstupu do eurozóny zmizne.

AUTO

Anketa o Svetové auto roka 2018 sa ponesie v znamení SUV

Posledný ročník vyhral Jaguar F-Pace.


Už ste čítali?